Produkter

"Papptak" låter kanske inte som ett hållbart material, men faktum är att ett papptak är ett mycket bra val i Göteborg och hela Skandinavien. Papptak av hög kvalitet med korrekt utförda skarvar är ett mycket hållbart material och inte minst ett mycket kostnadseffektivt val.

Förr användes tjärpapp - ett material som krävde regelbundet underhåll - men idag används betydligt mer avancerade varianter, exempelvis asfaltspapp.

Termen takpapp kan däremot fortfarande betyda tjärpapp eller ett antal andra produkter som inte har särskilt mycket gemensamt.

Ett exempel på när papptak är det bästa valet är på hus med knappt sluttande eller platta tak. Den vanligaste arbetsgången vid läggning av papptak är att pappen rullas ut och spikas fast med särskild spik. 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om materialen vi använder när vi lägger papptak i Göteborg.

 asfaltspapp på rulle

Vi hjälper dig med taket